Obajvljeno: 01.06.2018 PDF Odštampaj E-mail
Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje stručnog predavanja u organizaciji Javne zdravstvene ustavove "Gradska apoteka" Prijedor.
Edukacija će se održati u Prijedoru 02.06.2018. godine.

Program je bodovan sa 8 bodova za aktivno učešće, 4 boda za pasivno učešće i učešće u organizacionom ili naučnom odboru sa po 6 bodova.

PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS