Objavljeno: 06.07.2018 PDF Odštampaj E-mail

Prosleđujemo Vam informacije  o konkursu za upis na specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.
Poštovane kolege i kolegice,
U prilogu se nalaze informacije u vezi sa upisom specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Kandidat treba da ima dozvolu Ministarstva zdravlja. Ukoliko ima samo dozvolu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, onda se tretira kao strani državljanin
(to je novo od aprila ove godine) i plaća 2.500 evra/godini. Ako pored dozvole Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ima i dozvolu Ministarstva zdravlja Srbije, onda plaća 140.000 din.

Konkurs za upis

Potrebna dokumentacija

Farmakoterapija Program

 

S poštovanjem!

Stručna služba Farmaceutske komore Republike Srpske