Poziv za upis specijalizacije Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi PDF Odštampaj E-mail
Poštovane koleginice i kolege,
Savremena farmaceutska praksa postavlja pred farmaceutom brojne izazove koji se uspešno mogu savladati kontinuiranim stručnim usavršavanjem pre svega iz oblasti farmakoterapije. U cilju pružanja kvalitetnije farmaceutske usluge, pozivamo Vas da proširite i osavremenite svoja znanja i veštine iz farmakoterapije na zdravstvenoj ili akademskoj specijalizaciji koje realizuje Katedra za farmakologiju, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Studijski program specijalističkih akademskih studija Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi, omogućava sticanje znanja i veština neophodnih za primenu racionalne farmakoterapije, fitoterapije i dijetetike u savremenoj farmaceutskoj praksi. Novina u ovom studijskom programu jeste aspekt savetovanja pacijenata u apoteci, usluge koja je prepoznata kao veoma značajna za očuvanje i unapređenje zdravlja pacijenata. Polaznici prema svojim interesovanjima mogu steći znanja i iz izbornih oblasti (tumačenje rezultata biohemijskih analiza u kontroli terapije, dermokozmetički preparati, farmakovigilanca i registracija lekova, menadžment  i marketing u farmaciji).  
Samo partnerskim odnosom na relaciji pacijent-lekar-farmaceut moguće je unaprediti ishode lečenja, a navedeni studijski programi omogućavaju da se ovo partnerstvo podigne na viši nivo. U prilogu je članak mr ph spec Estele Gaković-Ranisavljević, specijaliste Farmakoterapije u farmaceutskoj praksi, i urednice časopisa za farmaceute BB Informator, o njenim iskustvima u toku i nakon pohađanja specijalizacije.