Објављено: 09.04.2021. PDF OdÅ¡tampaj E-mail
У прилогу се налазе рјешења стручних предавања у организацији Удружење медицинских биохемичара Републике Српске.

ПРИЛОГ1
Едукација "Транспорт лабораторијских узорака у Републици Српској - наша искуства", Евалуација пројекта транспорта узорака у Републици Српској" ће се одржати 23.07.2020. године путем интернет странице организатора.
Програм је бодован са 1 бод за слушаоца након успјешног теста.

ПРИЛОГ2
Едукација "Струковање - Борба са COVID у Босни и Херцеговини", ће се одржати у 29.07.2020. године путем интернет странице организатора.
Програм је бодован са 1 бод за слушаоца након успјешног теста.

ПРИЛОГ3
Едукација "Струковање - Прееклампсија", ће се одржати 29.09.2020. године путем интернет странице организатора.
Програм је бодован са 1 бод за слушаоца након успјешног теста.

С поштовањем,
Стручна служба Фармацеутске коморе РС