Arhiva Vijesti
Objavljeno: 11.4.2010. PDF Odštampaj E-mail
Obavještenje preuzeto sa sajta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine „Bayer HealthCare Diabetes Care“ je uputio pismo zdravstvenim radnicima o mjerama opreza kod neonatalne upotrebe sistema za određivanje glukoze u krvi CONTOUR® i CONTOUR® TS
 
Uzorci uzeti od novorođenčadi stare jedan dan ili manje, ponekad pokazuju lažno-povišene rezultate. Kompanija „Bayer“ planira izmjeniti uputstva za upotrebu 5-sekundnog sistema CONTOUR® i CONTOUR® TS ...
 
Objavljeno: 11.4.2010. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje preuzeto sa sajta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine "Dodatno obavještenje „Eli Lilly B-H“ d.o.o. u vezi sa falsifikovanim lijekom Cialis film-tablete 4 x 20 mg"

Ovlašteni zastupnik proizvođača „Eli Lilly Export“ S.A. za Bosnu i Hercegovinu je dostavio Agenciji dodatne informacije, koje mogu pomoći javnosti u raspoznavanju falsifikata od proizvoda koji je legalno na tržištu:

- Krivotvoreni Cialis je većinom u pakovanju koje je na engleskom jeziku i sa lot brojem 05668, bez obzira na datum važenja lijeka. Paket zaštite na pakovanju (zaštitni pečat, zeleni sigurnosni pečat i boja na blisterima koja se preliva) se razlikuje od originalnih elemenata zaštite ili ih uopšte nema.

- Originalno Cialis pakovanje je zaštićeno sa sigurnosnim zatvaranjem te glatkim zelenim plastičnim ovalnim sigurnosnim pečatom koji je postavljen preko znaka „Lilly“ na prednjoj strani kartonskog pakovanja. Ovaj pečat ima izgled slova „C“ koje se preliva preko znaka „Lilly“, a obrisi Cialis tableta se prelivaju ispod znaka „Lilly“. Boja tinte na blister foliji se mijenja, kada se naginje, od ružičastog ka zelenom. Pakovanje i uputstvo su na jednom od zvaničnih jezika u BiH. U Bosni i Hercegovini je zvanično na tržištu pakovanje Cialis film-tablete 2 x 20 mg, sa brojem rješenja o stavljanju lijeka u promet 05-37-5080/05 koji je naveden na pakovanju koje je odobreno za ovo tržište. Svaki drugačiji izgled treba da se tretira kao sumnjiv.

 
Objavljeno: 10.4.2010. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje preuzeto sa sajta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine "ALIMS BiH u IPA-projektu (2009–2011), prvi sastanak održan u prostorijama EMA u Londonu, 1. i 2. februara 2010. god."

IPA (engl. Instrument for Pre-accession Assistance) je projekat pod pokroviteljstvom Evropske agencije za lijekove (“European Medicines Agency”, EMA) i Evropske komisije koji je namijenjen regulatornim organima u oblasti lijekova zemalja kandidata (Hrvatska, Turska, Makedonija) i zemalja potencijalnih kandidata za članstvo u  EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Kosovo u skladu sa rezolucijom UNSC 1244/99).

U prostorijama Evropske agencije za lijekove u Londonu, 1-2. Februara, održan je prvi u nizu sastanaka, koji je ujedno označio početak IPA-projekta, koji se finansira od strane Evropske komisije, a namijenjen je podizanju kapaciteta nacionalnih regulatornih tijela u oblasti lijekova zemalja kandidata i zemalja potencijalnih kandidata za članstvo u EU.
Realizacija IPA-projekta podrazumijeva održavanje brojnih stručnih sastanaka, edukacija i konferencija tokom 2010. i 2011. godine, kako bi se pomoglo regulatornim organima u oblasti lijekova zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU u pripremama za njihov budući angažman u savjetodavnim tijelima EME-e po ulasku u EU.

Najznačajniji ciljevi projekta su:

– uspostavljanje kontakata između EMA, kao odgovorne institucije za realizaciju IPA-projekta, i nadležnih regulatornih organa u oblasti lijekova zemalja učesnica projekta u cilju njihove pripreme za buduće ravnopravno učešće u evropskim postupcima za dobijanje dozvole za stavljanje lijekova u promet i članstvo u EU-regulatornoj mreži;

– uspostavljanje snažne komunikacije, otvorenog dijaloga i mehanizama koji će među zemljama učesnicama olakšati usvajanje zajedničkih tehničkih zahtjeva, koji će pomoći u identifikovanju područja rada u kojima se očekuje najveća pomoć od strane EMA kada je o projektu riječ, kako bi se omogućilo uspješno transponovanje EU-Acquis communautaire u nacionalnu regulativu zemalja učesnica projekta;

– ukjučivanje u EU’s Telematics - programe u cilju omogućavanja zemljama učesnicama da postanu kompatibilni član EMA elektronske regulatorne mreže;
Predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH prisustvovali su prvom (uvodnom) sastanku u sklopu ovog projekta, koji je održan u prostorijama EMA u Londonu 1. i 2. februara. Tokom sljedeće dvije godine, koliko je predviđeno da traje IPA-projekat, predstavnici naše agencije učestvovaće na stručnim sastancima i konferencijama, gdje će kroz sistem kontinuirane edukacije, intenzivnu komunikaciju i razmjenu informacija sa kolegama, raditi na unapređenju aktivnosti iz zakonom definisanog djelokruga rada.

Prezentaciju Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH održanu na ovom sastanku možete naći na stranici EMA u linku "What's New":

 
Objavljeno: 17.3.2010. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje preuzeto sa sajta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine "OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST VEZANO ZA PREPARAT ZELENA KAFA NAPITAK"

Evropska agencija za lijekove ("European Medicines Agency, EMEA") je 21.01.2010. objavila saopštenje za javnost u kojem preporučuje povlačenje lijeka "Reductil", aktivne supstance "sibutramin", u Evropskoj uniji zbog nepovoljnog omjera koristi i rizika Na osnovu informacija dobijenih od Agencije za lijekove Crne Gore u pojedinim dijetetskim preparatima koji sadrže zelenu kafu a možda su dostupni i na našem tržištu pronađena je aktivna supstanca sibutramin za koju je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH već dala saopštenje EMEA-e (rizik od ozbiljnih neželjenih djelovanja na kardiovaskularni sistem tj. na srce i krvne sudove. Zato Vas upozoravamo na moguće neželjene efekte ovih preparata (za mršavljenje)!!

 
Objavljeno: 16.3.2010. PDF Odštampaj E-mail

Obavještavamo Vas da je 13.03.2010. godine objavljen demant Farmaceutske komore u dnevnom listu ,,Press” na članak „Apoteke pljačkaju građane“.

Obzirom da isti nije objavljen u cijelosti, na koji način je uskraćena potpuna informacija i stav organa Farmaceutske komore,  a radi potpune informisanosti isti objavljujemo na našoj internet stranici.

Demant Farmaceutske komore, kompletan tekst.

 
Objavljeno: 10.3.2010. PDF Odštampaj E-mail
Pozivamo Vas na kurs kontinuirane edukacije pod nazivom "Ateroskleroza: morfologija, faktori rizika, prevencija, klinika i terapija"
 
koji će se održati 22.05.2010.god. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Kurs je namjenjen svim zdravstvenim radnicima, a visinu bodova će naknadno odrediti  Komisija za stručno usavršavanje farmaceuta i izdavačku djelatnost Farmaceutske komore Republike Srpske.
U prilogu se nalazi program kursa.
 
Objavljeno: 8.3.2010. PDF Odštampaj E-mail

Zabrana unosa lijeka  ,,Metadon“ u Tursku

Sektor Ministarstva civilnih  poslova BiH   dostavio nam je dopis u kom navode da pacijentima nije  dozvoljeno da sa  sobom nose u Tursku lijek "Metadon" i njegove  derivate čak,  i kada za isti imaju recept.

Unos ovih  lijekova je zabranilo  Ministarstvo zdravlja Republike  Turske, pa Vas  informišemo da obavezno  upoznate i upozorite korisnike  sa gore navedenom  zabranom.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 8 od 14