Objavljeno: 04.04.2017. Odštampaj
Poštovani,

U prilogu, na strani broj 13, se nalazi rješenje o akreditaciji programa kontinuirane edukacije "Kardiovaskularne bolesti - veliki problem današnjice: hipertenzija pod kontrolom",u organizaciji JZU "Han Pijesak", PJ "Gradska  apoteka" Vlasenica. Kontinuirana edukacija će se održati u hotelu "Bistrica" na Jahorini 22.04.2017.godine. Program je bodovan sa 10 bodova za predavača i 5 bodova za slušaoca.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti organizatoru predavanja.

Prilog

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/zdravstvena_zastita/konteduk/Documents/Lista%20akreditovanih%20programa%20kontinuirane%20edukacije%20odobrenih%20u%20martu%202017.pdf

S poštovanjem,
Stručna  služba Farmaceutske komore RS