Objavljeno: 14.11.2017 Odštampaj
Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje stručnog simpozijuma u organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske.
Program je bodovan sa 9 bodova za predavača, organizacionom i naučnom odboru 6 bodova i 5 boda za slušaoca.

PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS