Objavljeno: 19.04.2018. Odštampaj
Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje stručnog predavanja u organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske.
Edukacija će se održati na Jahorini 20.-21.04.2018. godine.

Program je bodovan sa 9 boda za predavača, 5 boda za slušaoca i učešće u organizacionom ili naučnom odboru sa po 6 bodova.

PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS