Objavljeno: 04.10.2018 Odštampaj
Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje stručnog predavanja u organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske.
Edukacija će se održati u Banjaluci 01.10.2018. godine.

Program je bodovan sa 3 boda za predavača, 2 boda za slušaoca.

PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS