Objavljeno: 30.11.2018 Odštampaj
Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje stručnog predavanja u organizaciji Javne zdravstvene ustanove Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović".
Edukacija će se održati u Kongresnoj dvorani u Banji Slatina 08.11.2018. godine.

Program je bodovan sa 3 boda za predavača, 2 boda za slušaoca.

PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS