Obajvljeno: 06.12.2018. Odštampaj
Poštovani,

U prilogu se nalazi izmjene rješenja stručnog predavanja Društva doktora medicine broj 11/04-500-25-189/18 od 03.12.2018 i Udruženja doktora porodične medicine republike Srpske broj 11/04-500-25-146/18 od 03.12.2018.
 
Prilozi:
 
11/04-500-25-189/18 od 03.12.2018.
 
11/04-500-25-146/18 od 03.12.2018.