Objavljeno: 02.04.2019. Odštampaj
Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje stručnog predavanja u organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske.
Edukacija će se održati u hotelu "Kardial" u Banji Vrućici u Tesliću 12. i 13.04.2019. godine.

Program je bodovan za aktivno učešće 9 bodova, 5 bodova za pasivno učešće.
PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS