Objavljeno: 5.10.2009. godine Odštampaj

Obavještenje o Odluci Izvršnog odbora Komore da Skup u Laktašima neće biti bodovan

Poštujući član 13 tačka 19 Statuta Farmaceutske komore te član 19. Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Farmaceutske komore, te odbijanja razgovora na tu temu od strane predsjednice Farmaceutskog društva Repulike Srpske a u cilju postizanja dogovora o spornom pitanju dvojnih kotizacija za članove Farmaceutskog društva i onih koji to nisu, obavještavamo članove Komore da je Odluka Izvršnog odbora Komore, predsjednika Izvršnog odbora i predsjednika Komore da Komora ne uzima učešće kao suorganizator Skupa u Laktašima te da isti neće biti bodovan.

      PREDSJEDNIK                                                                                                          PREDSJEDNIK

   IZVRŠNOG ODBORA                                                                                        FARMACEUTSKE KOMORE RS

Prim. mr ph spec. Milan Kubat,s.r.                                                                    Prim. mr ph Jagoda Radaković,s.r.