Objavljeno: 12.10.2009. Odštampaj
Obavještenje o bodovanju XI simpozijum farmaceuta i biohemičara Republike Srpske
 
Obavještavamo sve članove Farmaceutske komore da je postignut dogovor između Farmaceutske komore i Farmaceutskog društva.
Ovim dogovorom predviđena je visina kotizacije u visini od 120.00KM a svima koji su uplatili preko tog iznosa Farmaceutsko društvo će vratiti razliku.
Skup će biti bodovan sa 5 (pet bodova).
Želimo svim učesnicima Simpozijuma u Laktašima uspješan rad i ugodan boravak.

S poštovanjem.


     PREDSJEDNIK                                                                                        PREDSJEDNIK
  IZVRŠNOG ODBORA                                                                       FARMACEUTSKE KOMORE RS
Prim. mr ph spec. Milan Kubat                                                          Prim. mr ph Jagoda Radaković