Objavljeno: 20.10.2009. Odštampaj

Predavanja za ljekare i farmaceute organizaciji ,,Krka“ d.o.o.

 

Obavještavamo vas da će se u organizaciji ,,Krka“ doo održati  slijedeća predavanja:

1. ,,SAVREMENA TERAPIJA HIPERTENZIJE“

Prof. dr Rade Babić, interventni kardiolog Institut za KVB Dedinje, Beograd,

2. ,,SAVREMENA TERAPIJA HIPERLIPIDEMIJA“

Prof. dr Rade Babić, interventni kardiolog Institut za KVB Dedinje, Beograd,

3. KRKINA KARDIOVASKULANA PALETA

Predavanja će biti održana u:

-   Prijedoru 27.10.2009. godine

-   Doboju   28.10.2009. godine

-   Bijeljini   11.11.2009. godine i

-   Istočnom Sarajevu 12.11.2009. godine.

Predavanja su bodovana sa 2 (dva) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti koji je pravosnažan.

Potrebne aktivnosti oko obavještenja i prisustva su dužne provesti regionalne podružnice.