Objavljeno: 28.10.2009. Odštampaj

Predavanja za ljekare i farmaceute u Trebinju 30.10.2009. godine

Obavještavamo Vas da će firma ,,Interpromet d.o.o. u saradnji sa Farmaceutskom komorom Republike Srpske dana 30.10.2009. godine u 13:30 časova organizovati stručno predavanje u Trebinju u maloj sali HET – a.

Teme  i predavači su:

,,Uloga mamografije u otkrivanju raka dojke“

dr Ljubica Miljanović, Opšta bolnica Trebinje,

,,Skrining mamografija u ranom otkrivanju karcinoma dojke,,

dr sci med. Zdenka Gojković, KC BL, Klinika za onkologiju.

Predavanja su bodovana sa 2 (dva) boda shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti koji je pravosnažan.

Potrebne aktivnosti oko obavještenja i prisustva su dužne provesti regionalne podružnice.