Objavljeno: 11.3.2009. Odštampaj
Na osnovu člana 12. Zakona o zdravstvenim komorama (Sl. glasnik ,,Republike Srpske“, br.35/03) i člana 25. Statuta Farmaceutske komore Republike Srpske, Skupština Farmaceutske komore Republike Srpske na sjednici održanoj dana 26.02.2009 godine. u prostorijama Agencije za lijekove ul. Veljka Mlađenovića bb Banja Luka, donjela je sledeću 

 

O D L U K U

 

I

Diplomiranim farmaceutima koji su u radnom odnosu u institucijama u kojima licenca nije uslov za zasnivanje radnog odnosa, koji rade u Ministarstvu zdravlja, Agenciji za lijekove, na Farmaceutskom fakultetu, u inspekciskim službama, na radu u entitetu, distriktu Brčko, drugim radnim mjestima i penzionerima stavlja se licenca u stanje mirovanja i utvrđuje mjesečna članarina u iznosu od 5,00 KM za vrijeme trajanja naprijed utvrđenog stanja.

 II

Kao dokazi o stanju iz prethodnog člana, služiće zvanični i vjerodostojni dopisi institucija i organa u kojima se farmaceuti nalaze u radnom odnosu, odnosno dokaz o penzionisanju.

III

Ova odluka je donesena jednoglasno, stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj tabli Komore, a primjenjivaće se od 1. januara 2009. godine