Objavljeno: 5.11.2010. Odštampaj
Obavještavamo Vas da će se u organizaciji firme „Veldos BH”, iz Banja Luke,  u Banjaluci 18.11.2010. godine, u restoranu „Mediteraneo“ (kompleks „AQUANA“)  u 19:00 časova održati sljedeće  predavanje:
 
BLOKATORI ALFA ADRENERGIČKIH RECEPTORA U TERAPIJI UROLOŠKIH OBOLJENJA

Predavači (naslovi predavanja)
-blokatori alfa adrenergičkih receptora u terapiji BHP rezultati  praćenja efikasnosti i bezbjednosti lijeka Omnic Ocas 0,4 mg kod liječenja pacijenta sa BHP  
 doc. dr sci. med. Milan Žigić , spec. urologije
-efikasnost Tamsulozina u tretmanu hroničnog prostatitisa
 dr Slobodan Hajder, spec. urologije
-Uloga alfa blokatora u terapiji uznapredovalog karcinoma prostate
 doc. dr sci. med. Milan Žigić , spec. urologije
-medikamentozna ekspulzivna terapija Omnic 0,4 mg i Tonocardin – komparacija i
 efikasnost u liječenju distalne ureterolitijaze
 dr Slobodan Hajder, spec. urologije

Predavanja su bodovana sa dva (2) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti.